BAN ISO

 

BAN ISO

 

ISO 9001- HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

QA-005 - Sổ tay chung

QA-006 - Quy định quản lý tài liệu

QA-011 - Quy trình quản lý rủi ro

QA-012 - Quy trình kiểm soát sự thay đổi

QA-013 - Quy định quản lý xử lý hiện tượng bất thường

QA-014 - Quy định tự thanh tra

QA-015 - Quy trình nhận dạng và truy tìm nguồn gốc sản phẩm

QA-020 - Quy trình về việc xử lý khiếu nại và thu hồi sản phẩm

QA-031 - Quy trình xem xét lãnh đạo

HCNS-003 - Quy định về sơ đồ tổ chức công ty

HCNS-002 - Quy trình đào tạo

HCNS-007 - Quy trình Quản lý nhân sự

 

ISO 14001- HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HCNS-011 - Quy trình tiết kiệm điện và nước

HCNS-015 - Quy trình giám sát và đo lường môi trường

HCNS-016 - Quy trình ứng phó tình trạng khẩn cấp

HCNS-018 - Quy trình quản lý trao đổi thông tin

HCNS-019 - Quy trình tiếp nhận các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

 

OHSAS 18001 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

HCNS-014 - Quy trình xác định khía cạnh an toàn nghề nghiệp, sức khoẻ, môi trường

HCNS-021 - Quy trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

HOTLINE

0251.8.966879 - 0903.333.886